CamRanhAirport

Xe riêng muốn đón tôi thì đậu xe ở đâu?

Vui lòng đậu xe tại tầng trệt, sảnh đến của Nhà ga Quốc tế Ranh và hành khách di chuyển đến vị trí từ cột số 4 đến số 6 để đón xe
Go back

Cannot find your question ? Please Contact Us