CamRanhAirport

SẢN LƯỢNG HÀNH KHÁCH TẠI CẢNG HÀNG KHÔNG QUỐC TẾ CAM RANH (QUỐC NỘI & QUỐC TẾ)

Tốc độ tăng trưởng sản lượng hành khách quốc tế ở Cam Ranh giữ mức ổn định và liên tục từ năm 2015 đến 2019 với số khách ghi nhận của năm sau luôn cao hơn năm trước:
2015: 890,000 lượt khách
2016: 2.2 triệu lượt khách (tăng 152%)
2017: 3.6 triệu lượt khách (tăng 63%)
2018: 5.2 triệu lượt khách (tăng 63%)
2019: 6.5 triệu lượt khách (tăng 25%)
2023: 2.4 triệu lượt khách (phục hồi bằng 30% so với 2019)

SẢN LƯỢNG HÀNH KHÁCH TẠI CẢNG HÀNG KHÔNG QUỐC TẾ CAM RANH (QUỐC NỘI & QUỐC TẾ)

ĐIỂM ĐẾN VÀ CÁC HÃNG HÀNG KHÔNG KHAI THÁC TẠI NHÀ GA QUỐC TẾ CAM RANH

ĐIỂM ĐẾN VÀ CÁC HÃNG HÀNG KHÔNG KHAI THÁC TẠI NHÀ GA QUỐC TẾ CAM RANH

THÔNG TIN HỮU ÍCH