CamRanhAirport

Flights on arrival to Cam ranh

*Thông tin được cập nhật lúc: Thứ Ba, Tháng Tư 23, 09:37:01 (Vietnam Time GMT +07) Làm Mới

KHỞI HÀNH TỪ SỐ HIỆU CHUYẾN Hãng hàng không TÌNH TRẠNG CẬP NHẬT
2024-04-23
23:35
INCHEON KE467 Korean Air On Time 20:00
23:35
INCHEON
On Time
2024-04-23
23:35
INCHEON LJ087 Jin Air On Time 20:00
23:35
INCHEON
On Time
2024-04-23
23:20
VÔ TÍCH VN753 Vietnam Airlines On Time 20:00
23:20
VÔ TÍCH
On Time
2024-04-23
23:15
INCHEON TW157 T'way Air On Time 20:00
23:15
INCHEON
On Time
2024-04-23
23:05
BUSAN BX751 Air Busan On Time 20:00
23:05
BUSAN
On Time
2024-04-23
22:55
BUSAN LJ115 Jin Air On Time 20:00
22:55
BUSAN
On Time
2024-04-23
22:55
THÁI NGUYÊN VJ5283 Vietjet Air On Time 20:00
22:55
THÁI NGUYÊN
On Time
2024-04-23
22:55
MA CAO VJ5531 Vietjet Air On Time 22:55
22:55
MA CAO
On Time
2024-04-23
22:55
INCHEON RS527 Air Seoul On Time 20:00
22:55
INCHEON
On Time
2024-04-23
22:45
THIÊN TÂN VJ5323 Vietjet Air Cancelled 03:40
22:45
THIÊN TÂN
Cancelled

thông tin hữu ích