CamRanhAirport

Flights on departure from Cam ranh

*Thông tin được cập nhật lúc: Chủ nhật, Tháng Năm 26, 18:19:02 (Vietnam Time GMT +07) Làm Mới

KHỞI HÀNH TỚI SỐ HIỆU CHUYẾN Hãng hàng không TÌNH TRẠNG CẬP NHẬT
2024-05-26
23:55
BUSAN LJ116 Jin Air On Time 20:45
23:55
BUSAN
On Time
2024-05-26
23:25
INCHEON LJ090 Jin Air Cancelled 00:45
23:25
INCHEON
Cancelled
2024-05-26
23:05
INCHEON VJ834 Vietjet Air On Time 22:15
23:05
INCHEON
On Time
2024-05-26
21:50
INCHEON VJ836 Vietjet Air Now at 22:15
21:50
INCHEON
Now at
2024-05-26
21:45
THIÊN PHỦ THÀNH ĐÔ VJ5316 Vietjet Air Now at 23:35
21:45
THIÊN PHỦ THÀNH ĐÔ
Now at
2024-05-26
21:30
INCHEON VN440 Vietnam Airlines On Time 20:45
21:30
INCHEON
On Time
2024-05-26
21:10
THIÊN PHỦ THÀNH ĐÔ VJ5314 Vietjet Air Cancelled 00:45
21:10
THIÊN PHỦ THÀNH ĐÔ
Cancelled
2024-05-26
21:00
TÂY AN VJ5106 Vietjet Air Now at 21:40
21:00
TÂY AN
Now at
2024-05-26
19:35
THIÊN PHỦ THÀNH ĐÔ 3U3940 Sichuan Airlines On Time 11:02
19:35
THIÊN PHỦ THÀNH ĐÔ
On Time
2024-05-26
19:20
VU HÁN VJ5378 Vietjet Air Now at 20:45
19:20
VU HÁN
Now at

thông tin hữu ích