CamRanhAirport

Flights on departure from Cam ranh

*Thông tin được cập nhật lúc: Thứ Hai, Tháng Năm 29, 08:32:05 (Vietnam Time GMT +07) Làm Mới

KHỞI HÀNH TỚI SỐ HIỆU CHUYẾN Hãng hàng không CỔNG TÌNH TRẠNG CẬP NHẬT
2023-05-29
21:50
INCHEON VJ836 Vietjet G6 Đúng Giờ 2023-05-29
21:50
INCHEON
Đúng Giờ
2023-05-29
21:25
INCHEON VN440 Vietnamairlines G6 Đúng Giờ 21:25
21:25
INCHEON
Đúng Giờ
2023-05-29
17:55
CÔN MINH 8L854 Lucky Air G6 Cancelled 2023-05-29
17:55
CÔN MINH
Cancelled
2023-05-29
17:50
PHỐ ĐÔNG, THƯỢNG HẢI VJ5268 Vietjet G6 Đúng Giờ 2023-05-29
17:50
PHỐ ĐÔNG, THƯỢNG HẢI
Đúng Giờ
2023-05-29
17:35
QUẾ DƯƠNG VJ5336 Vietjet G6 Cancelled 2023-05-29
17:35
QUẾ DƯƠNG
Cancelled
2023-05-29
17:30
ALMATY VJ61 Vietjet G6 Đúng Giờ 2023-05-29
17:30
ALMATY
Đúng Giờ
2023-05-29
16:55
THÂM QUYẾN VJ5460 Vietjet G6 Cancelled 2023-05-29
16:55
THÂM QUYẾN
Cancelled
2023-05-29
16:30
NAM NINH VN730 Vietnamairlines G6 Đúng Giờ 2023-05-29
16:30
NAM NINH
Đúng Giờ
2023-05-29
16:05
INCHEON VJ838 Vietjet G6 Đúng Giờ 2023-05-29
16:05
INCHEON
Đúng Giờ
2023-05-29
15:45
HÀNG CHÂU VJ5348 Vietjet G6 Đúng Giờ 2023-05-29
15:45
HÀNG CHÂU
Đúng Giờ

thông tin hữu ích