CamRanhAirport

Tôi có thể yêu cầu xem camera giám sát của một khu vực cụ thể tại Nhà ga Quốc tế Cam Ranh được không?

Ví lí do an ninh, chỉ có cán bộ hải quan mới có thể xem camera giám sát. Trong trường hợp hành khách cần biết thêm thông tin, vui lòng liên hệ Quầy Dịch vụ Chăm sóc Khách hàng tại Nhà ga.
Go back

Cannot find your question ? Please Contact Us