CamRanhAirport

Dịch vụ hỗ trợ đặc biệt

Hiểu rõ sứ mệnh mang lại chất lượng dịch vụ hàng không tốt nhất cho hành khách, chúng tôi có những dịch vụ đặc biệt dành riêng cho hành khách lớn tuổi, hoặc khuyết tật trong - ngoài khuôn viên sân bay và không tính phí.