CamRanhAirport

Chiều cao của bãi đậu xe hơi là bao nhiêu?

Chiều cao giới hạn của bãi đậu xe là 3.7m
Go back

Cannot find your question ? Please Contact Us