CamRanhAirport

TRỢ GIÚP TỪ HÃNG BAY

Nếu hành khách có những yêu cầu cụ thể về y tế hay trợ giúp trên chuyến bay, các hãng hàng không hoạt động tại sân bay Cam Ranh luôn sẵn sàng hỗ trợ. 

Dưới đây danh sách địa chỉ liên hệ của của các hãng hàng không hiện hoạt động tại sân bay Cam Ranh.

NO

HÃNG HÀNG KHÔNG

SĐT

EMAIL

1

Vietnam Airline

1900 1100

Telesales@vietnamairlines.com

2

Jetstar Pacific

1900 1550

ykienkhachhang@jetstarpacific.com.vn

3

Vietjet Air

1900 1886

19001886@vietjetair.com