CamRanhAirport

Flights on departure from Cam ranh

*Thông tin được cập nhật lúc: Thứ Ba, Tháng Mười 3, 04:08:01 (Vietnam Time GMT +07) Làm Mới

KHỞI HÀNH TỚI SỐ HIỆU CHUYẾN Hãng hàng không CỔNG TÌNH TRẠNG CẬP NHẬT
2023-10-03
14:45
VÔ TÍCH VN752 Vietnamairlines G8 Cancelled 2023-10-03
14:45
VÔ TÍCH
Cancelled
2023-10-03
14:30
THẠCH GIA TRANG, HÀ BẮC VN738 Vietnamairlines G8 Cancelled 2023-10-03
14:30
THẠCH GIA TRANG, HÀ BẮC
Cancelled
2023-10-03
12:20
NGHI XUONG VJ5392 Vietjet G8 Cancelled 2023-10-03
12:20
NGHI XUONG
Cancelled
2023-10-03
12:00
KUALA LUMPUR-KUL AK205 Air Asia G8 Đúng Giờ 2023-10-03
12:00
KUALA LUMPUR-KUL
Đúng Giờ
2023-10-03
11:50
MA CAO QH9582 QH G8 Đúng Giờ 11:50
11:50
MA CAO
Đúng Giờ
2023-10-03
11:20
HỒNG KÔNG UO567D Hong Kong Express G8 Đúng Giờ 2023-10-03
11:20
HỒNG KÔNG
Đúng Giờ
2023-10-03
11:10
THIÊN TÂN VJ5322 Vietjet G8 Đúng Giờ 2023-10-03
11:10
THIÊN TÂN
Đúng Giờ
2023-10-03
10:45
TRỊNH CHÂU VN704 Vietnamairlines G8 Cancelled 2023-10-03
10:45
TRỊNH CHÂU
Cancelled
2023-10-03
10:05
TRỊNH CHÂU VJ5258 Vietjet G8 Đúng Giờ 2023-10-03
10:05
TRỊNH CHÂU
Đúng Giờ
2023-10-03
02:20
INCHEON 7C4908 Jeju Air G8 Đúng Giờ 2023-10-03
02:20
INCHEON
Đúng Giờ

thông tin hữu ích